Ștefan Câlția. Pește cu Aripă

500 lei

Artist: Ștefan Câlția

2019

Dimensions: 46 x 34 cm

Silkscreen

Category:

Description

RO

Parcursul lui Ștefan Câlția (n. 1942) are o autonomie stilistică dincolo de mode, însoțind evenimentele artistice ale contemporaneității prin meditații și reverii personale transpuse în pictură, desen, gravură, carte. Fără a fi vorba de o traducere a actualului în termenii perenității, lucrările lui Ștefan Câlția vorbesc despre prezent prin simboluri general valabile, aflate într-o directă legătură cu “viața” și “lumea”. Artistul percepe universul ca pe un tot, compus din lucruri limpezi, inseparabile, care jalonează armonios traiectoria vieții. Lucrările sale compun o descriere asupra lucrurilor firești din viață, înțelese ca loc, natură, carnavalesc ori călătorie.

„Încă din facultate, îmi plăcea să pictez peștele pentru că forma lui e foarte frumoasă. După aceea, descopăr că peștele, când e pus pe o tavă sau în fața ta ca o natură statică, el nu e mort. Încep să mă joc cu el și altfel. Îl scot din mediul lui, îl port în cer, pun pe el casa albastră și într-un fel, sunt eu copilul din apă cu peștii în brațe și cu casa și fugim într-o lume de vis.”

Ștefan Câlția

EN

The approach of Ștefan Câlția (n. 1942) has a stylistic autonomy beyond fashion, involving artistic events of contemporaneity through meditations and personal introspection transposed in paintings, drawings, engravings, and books. Not to mention a translation of the present in terms of permanence, Ștefan Câlția’s artworks speak about the present through universally valid symbols, found in a direct dialogue with “life” and “the world”. The artist perceives the world as a whole, made of logical, inseparable things, which harmoniously stakes out the life path. His artworks compose a description of the common things in life, understood on the spot, nature or journey.

“Since university I have enjoyed depicting the fish because of its beautiful shape. After that, I discovered that when the fish it’s placed on a plate right in front of you as a still life, it is not actually dead. I started playing with him in various ways. I take it out of his natural environment. I carry it in the sky, paint a blue house on top of him and in some way I am the child from the water holding the fish and with the house in my arms running away in a dream world.”

Ștefan Câlția

*Prețul produsului include taxa de timbru a artelor plastice, 0.5%, cf legii 35/1994.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ștefan Câlția. Pește cu Aripă”

Your email address will not be published. Required fields are marked *