Ștefan Câlția. Obiecte grăitoare

120 lei

Artist: Ștefan Câlția

Authors: Svetlana Cârstean, Alexandra Manole, Liliana Chiriac

ISBN 978-606-44-0008-6

2017

Dimensions:

Published by: Curtea Veche

Description

(EN)

This catalogue is taking further the context initiated by the exhibition “Ștefan Câlția. Storytelling Objects”, which took place at the Museum of Art Collection between 20 May and 20 September 2017.

It encompasses three essays by author Svetlana Cârstean, curators Liliana Chiriac and Alexandra Manole, and continues, though exhibition views and  stories, the immersion in the Storytelling Objects.  For Svetlana Cârstean, the exhibition proposes a creative intimacy about which she talks in her essay “Back to the object. Back to Ștefan Câlția”, taking the reader through the exhibition space, suggesting relations between objects, artworks and the artist. Hence, her input becomes an honest reading on salvation, legacy, intimacy not being related with commodity, but with observing details and the feelings of the objects. Her perspective is accompanied by the one given by Alexandra Manole for whom the exhibition and catalogue bring together facts, natural actions of care and gathering what is praised for aesthetical, social or cultural values; Liliana Chiriac (director at the Museum of Art Collections), on the other hand, seeks to share with the exhibition visitors the museum’s symbiosis between the artworks and objects, which was, in fact, the main reason of bringing this project into the museum. 

(RO)

Albumul duce mai departe contextul format de expoziția „Ștefan Câlția. Obiecte grăitoare” care a avut loc la Muzeul Colecțiilor de Artă în perioada 20 mai–20 septembrie 2017. Acesta este compus din trei eseuri ale autoarei Svetlana Cârstean, curatoarelor Liliana Chiriac și Alexandra Manole și continuă, prin intermediul vederilor din cadrul expoziției însoțite de poveștile lor, imersiunea în profunzimile Obiectelor Grăitoare.

Pentru Svetlana Cârstean, expoziția propune o intimitate creatoare pe care o împărtășește în eseul “Înapoi la obiect. Înapoi la Ștefan Câlția”, în care conduce cititorul prin spațiu, îi sugerează relațiile dintre obiect, lucrare și artist. Astfel, textul devine o citire sinceră asupra salvării, moștenirii, intimității care nu duce la comoditate, ci invită la descoperirea detaliilor și a sufletului obiectelor. Viziunea Svetlanei este însoțită de cea a Alexandrei Manole pentru care expoziția și albumul adună fapte firești: de ocrotire și punere împreună, aproape, a ceea ce e apreciat pentru valori estetice, sociale ori culturale, în timp ce pentru Liliana Chiriac, șef-secție la Muzeul Colecțiilor de Artă din București, dorința de a împărtăși cu vizitatorii muzeului simbioza perfectă dintre operele și obiectele artistului a fost imboldul pentru începerea acestui proiect.

“Ne-am fi putut aștepta cu toții la o retrospectivă, la o cronologie, la o trecere în revistă a celor mai importante etape, direcții și vîrste. Ar fi fost absolut natural. În locul retrospectivei însă am primit o expoziție atipică, un fel de specie nouă, care deschide ușile secrete, care te lasă să privești înăuntru, nu prin gaura cheii, ci printr-un joc de transparențe și dezvăluiri ce te conduc în interiorul creuzetului, aș spune înăuntrul metodei, dacă nu ar fi de fapt înăuntrul alchimiei intime, acolo unde sursele par să se clarifice, dar se și amestecă la loc, printr-un algoritm specific, care tinde să-și dezvăluie cheia, niciodată însă pînă la capăt.” (Svetlana Cârstean)

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ștefan Câlția. Obiecte grăitoare”

Your email address will not be published. Required fields are marked *