Florin Ghenade. Teiul de lângă capelă, Eremitu, jud. Mureș + cadou carte Arbori Bătrâni

450 lei

Artist: Florin Ghenade

Teiul de lângă capelă, Eremitu, jud. Mureș

2020

Dimensions: 29,5 x 23,3 cm

Bonus: Cartea Florin Ghenade. Arbori bătrâni. Să fie întuneric, da’ să fie lumină!*

Authors: Matei Câlția, Florin Ghenade, Wilhelm Lehmann, Alexandra Manole, Gellu Naum, Simona Popescu, Cristian Stănoiu

Language: romanian

Published by: Galeria Posibilă

 

Category: Tag:

Description

(EN)

Teiul de lângă capelă (Lime near the chapel) is part of  the series of photographs made by Florin Ghenade within the larger project Old Trees. Let there be dark, but let there be light!, a black & white photograph made in edition of 50, exclusively for this publication, reckoning its cover. The image was taken in April 2016 and produced in 2020.

The editorial project encompases a hard cover photopgraphy album, together with a book of texts. The detachment is a result of the nature of the project. Florin Ghenade is interested mainly in photography, as a medium, its capacity to show, hide, and communicate, and only secondly in the subject analysed from the point of view of the stories, documents, studies found during the artistic research. The sequentiality of the photographs in the album is a gradual discovery of the trees photographed and a suggestion to observe details of roads, branches, urban and rural context around the subject.

The book opens up with a series of installation shots of the exhibition and an essay written by Alexandra Manole on gazing in photography and time that this medium together with the one of the exhibition asks from us and gives to us at once. The reading goes on with a fragment from Bucolic Journal by author and biologist Wilhelm Lehmann, a writing with extremely careful and detailed observations made during a couple of months between 1929-30. It is followed by the poem The Three Oaks written in 1990 by Gellu Naum. Then follows the text of the artist together with travel notes by Cristian Stănoiu (video artist in the project). The text by Simona Popescu offers a selection of trees in literature. Matei Câlția’s essay brings an understanding from the point of view of biologists, anthropologists, arborists, and landscape architects, a compendium made from the conferences held during the exhibition. 

Authors: Matei Câlția, Florin Ghenade, Wilhelm Lehmann, Alexandra Manole, Gellu Naum, Simona Popescu, Cristian Stănoiu

*The book will not be distributed separately.

 

(RO)

Teiul de lângă capelă face parte din seria fotografiilor realizate de artistul Florin Ghenade în cadrul proiectului Arbori bătrâni. Să fie întuneric, da’ să fie lumină!, o fotografie alb negru, realizată în ediție de 50 în contextul publicației, reluând imaginea de pe copertă. Fotografia a fost făcută în aprilie, 2016 și imprimată în 2020.

Proiectul editorial este alcătuit dintr-un album de fotografie, hardcover, în care am inserat o carte de texte. Diferențierea provine din natura proiectului. Pe Florin Ghenade îl interesează, în principal, fotografia, mediul de lucru, capacitatea acestuia de a arăta, ascunde și transmite, iar abia apoi, subiectul, pe care îl analizează prin prisma poveștilor, documentelor, studiilor găsite în cercetarea artistică. Secvențialitatea fotografiilor din album e o descoperire treptată a arborilor fotografiați și o propunere de observare a detaliilor de drum, de crengi, de context urban și rural din jurul subiectului. 

Cartea se deschide cu fotografiile din expoziție și un eseu al Alexandrei Manole despre privire în fotografie și timpul pe care mediul fotografiei și al expoziției ni-l cere și oferă deopotrivă. Lectura continuă cu un fragment din Jurnalul bucolic al scriitorului și biologului Wilhelm Lehmann, o scriere cu observații extrem de atente realizate de-a lungul câtorva luni între anii 1929 – 30. Apoi, urmează poezia lui Gellu Naum, Cei trei stejari, apărută în 1990. În continuare, textul artistului cu note de călătorie de Cristian Stănoiu. Textul literar al Simonei Popescu ne poartă printr-o selecție a aparițiilor arborilor în literatură. Eseul lui Matei Câlția aduce o înțelegere din partea biologiei, antropologiei, arboriculturii și peisagisticii prin prisma conferințelor care au fost organizate cu ocazia expoziției. 

*Cartea nu se distribuie separat.

*Prețul produsului include taxa de timbru a artelor plastice, 0.5%, cf legii 35/1994.

Additional information

Weight 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Florin Ghenade. Teiul de lângă capelă, Eremitu, jud. Mureș + cadou carte Arbori Bătrâni”

Your email address will not be published. Required fields are marked *